Capacitatea intelectuală se poate întotdeauna dezvolta cu stimulii adecvaţi, iar jocul din copilărie este forma cea mai importantă în dezvoltarea inteligenţei şi în descoperirea tipului de inteligenţă pe care copilul îl are. În lipsa jocului, în lipsa stimulării, chiar dacă nativ există la copil anumite capacităţi, ele pot rămâne nedescoperite sau nestimulate.

Inteligenţa logico-matematică, este capacitatea de a utiliza numerele, de a analiza situaţia, de a deduce concluziile. Se poate stimula prin jocuri deductive, de calcul şi de strategie.

Inteligenţa lingvistică este capacitatea de a utiliza limbajul oral şi scris, de a înţelege metalimbajul şi sensurile cuvintelor. Pentru a dezvolta acest tip de inteligenţă se utilizează cititul, teatrul, limbile străine, ghicitorile, rimele, jocurile de cuvinte.

Inteligenţa spaţială, este abilitatea de a percepe vizual imaginile în ansamblu şi de a le reprezenta grafic, precum şi stăpânirea culorii, luminii, formei şi a orientării în spaţiu. Se poate stimula prin desen, puzzle, jocuri de construcţie.

Inteligenţa cinetică şi corporală, este capacitatea de a utiliza corpul pentru a exprima imagini precum şi de a stăpâni mişcările, echilibrul, forţa, flexibilitatea, coordonarea motorie. Se poate stimula prin dans, teatru, sport, mersul pe bicicletă, jocuri de construcţie.

Inteligenţa muzicală este capacitatea de a percepe sunete şi structuri ritmice, de a crea sunete şi ritmuri. O putem dezvolta prin muzică, sunete, instrumente.

Inteligenţa interpersonală este abilitatea de a relaţiona cu ceilalţi, de a înţelege sentimentele şi trăirile celuilalt şi de a le exprima adecvat pe ale tale, de a adapta cuvintele, tonul vocii, gesturile la situaţie. O putem stimula prin intermediul jocurilor de grup, prin interacţiuni interumane, prin jocuri colective, prin teatru şi chiar prin sport.

Inteligenţa naturalistă este capacitatea de a cunoaşte şi recunoaşte diverse specii de plante şi animale. Se dezvoltă printr-un contact timpuriu şi pozitiv cu natura, prin excursii, grădinărit, jocuri de colectare, clasificare şi observare a insectelor, plantelor etc.

Inteligenţa intrapersonală, este capacitatea de a fi conştient de propriile sentimente interioare, de a stabili obiective şi de a le urmări, de a fi consecvent. Sunt indicate jocurile care invită la autocunoaştere şi recunoaştere a emoţiilor, cărţile, teatrul, jurnalele, pictura, muzica, jocurile de investigaţie.

Aceste feluri de a fi inteligent nu se exclud ci se completează. Chiar dacă una este dominantă, toate la un loc ne ajută să devenim personalităţi echilibrate şi integrate.

Jocul ne învaţă cum suntem şi ce suntem, ne dezvoltă, ne face mai capabili să rezolvăm diverse probleme, să învăţăm diferite noţiuni, să depăşim obstacolele cu care ne confruntăm.

Sprijinind abilităţile fiecărui copil şi ajutându-l să îşi dezvolte toate laturile inteligenţei, îl ajutăm să devină creativ, spontan, curajos.

de Catalina Hetel, psihoterapeut